kapitaal­vereiste

Home > Woordenlijst > kapitaalvereiste

Wat is kapitaalvereiste?

Het kapitaalvereiste slaat in het ondernemingsrecht op het minimumkapitaal dat vereist is voor de oprichting van een vennootschap.

Sinds de invoering van de Flex-BV in 2012 bestaat er voor de BV geen minimumkapitaal. Voor invoering van de Flex-BV was het minimumkapitaal EUR 18.000,-.

Voor oprichting van een NV schrijft de wet een minimumkapitaal voor van EUR 45.000,-.

Specialismen: