kapitaal­bescherming

Home > Woordenlijst > kapitaalbescherming

Wat is kapitaalbescherming?

Kapitaalbescherming heeft in het ondernemingsrecht te maken met regels in de wet of de statuten van een vennootschap die in directe zin tot doel hebben om het kapitaal van de vennootschap (veelal in het belang van de crediteuren) te beschermen.

Specialismen: