jaarverslag

Home > Woordenlijst > jaarverslag

Wat is een jaarverslag?

Het jaarverslag wordt door het bestuur van de rechtspersoon opgesteld. Het jaarverslag wordt bij de jaarrekening gevoegd en mag niet in strijd zijn met de jaarrekening. In het jaarverslag wordt een nadere toelichting opgenomen over de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar; een overzicht van de ontwikkelingen binnen de betreffende onderneming. Het jaarverslag bevat ook mededelingen over de verwachte gang van zaken (ook winstverwachtingen) binnen de betreffende onderneming voor het komend jaar.

Specialismen: