interim-dividend

Home > Woordenlijst > interim-dividend

Wat is interim-dividend?

Net als gewoon dividend kan interim-dividend of tussentijds dividend onder bepaalde wettelijke voorwaarden aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Als in strijd met de wettelijke voorwaarden toch dividend wordt uitgekeerd, kan het bestuurdersaansprakelijkheid tot gevolg hebben.

Als daartoe besloten is, wordt interim-dividend tussentijds (in de loop van het boekjaar) uitgekeerd aan de aandeelhouders, voordat het uiteindelijke dividend (zogenaamde “slotdividend”) is vastgesteld.

De statuten van de BV kunnen interim-dividend uitsluiten.

Specialismen: