incasso kort geding

Home > Woordenlijst > incasso kort geding

Wat is een incasso kort geding?

Sommige rechtbanken behandelen incassozaken in kort geding op een vaste dag en tijdstip. Zo kan de onbetaalde vordering op een relatief snelle manier worden geïnd door de schuldeiser. Om een incasso kort geding te kunnen starten, moet het gaan een eenvoudige vordering en moet de vordering voldoende aannemelijk zijn; het moet waarschijnlijk zijn dat de rechter in een bodemprocedure de vordering zal toewijzen. Ook moet sprake zijn van spoedeisend belang (dreigend faillissement bijvoorbeeld) en zal de schuldenaar nog een keer worden gesommeerd tot betaling van de vordering. Dit zal in de meeste gevallen gebeuren door het verzenden van de dagvaarding aan de schuldenaar. Als een deurwaarder de dagvaarding aan de schuldenaar overhandigt, kan bewezen worden dat de schuldenaar nog een laatste kans heeft gekregen.

Specialismen: