incasso

Home > Woordenlijst > incasso

Wat is incasso?

Incasso duidt op het innen van een vordering. Als een klant betalingsverplichtingen niet nakomt, doet een ondernemer er in de meeste gevallen goed aan om de wanbetaler in gebreke te stellen en een aanmaningsbrief of sommatiebrief te sturen. Door middel van de aanmaning wordt de wanbetaler een laatste termijn gesteld om alsnog tot betaling van de vordering over te gaan. In de aanmaning kan niet alleen de hoofdsom gevorderd worden, maar ook de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten.

Vanaf 1 juli 2012 moeten buitengerechtelijke incassokosten volgens een staffel worden berekend en bestaat er een wettelijk minimum en maximum. Dit volgt uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Hiermee wordt beoogd meer duidelijkheid te scheppen en met name consumenten en eenmanszaken te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

Volgens voornoemd staffel daalt het percentage van de hoofdsom dat in rekening mag worden gebracht (als zijnde incassokosten), naarmate de hoofdsom van de vordering stijgt.

Een schuldeiser mag altijd minimaal EUR 40,- aan incassokosten in rekening brengen, wat de hoogte van de hoofdsom ook is. Verder geldt dat:

 • voor een hoofdsom tot € 2.500,- zijn de maximale incassokosten 15% van de hoofdsom;
 • voor de volgende € 2.500,- zijn de maximale incassokosten 10% van de hoofdsom;
 • voor de volgende € 5.000,- zijn de maximale incassokosten 5% van de hoofdsom;
 • voor de volgende €190.000,- zijn de maximale incassokosten 1% van de hoofdsom; en
 • voor alles boven € 200.000,- zijn de maximale incassokosten 0,5% van de hoofdsom.

 • Voor meer informatie over incasso, klik hier.

  Voor meer informatie over nakoming, klik hier

  Voor informatie over de sommatiebrief, klik hier

  Specialismen: