impasse

Home > Woordenlijst > impasse

Wat is een impasse?

Van een impasse, patstelling of “deadlock” is sprake als verschillende partijen er niet meer uitkomen omdat geen van hen (meer) wil toegeven. Een impasse in het ondernemingsrecht zal veelal slaan op een impasse in de algemene vergadering (van aandeelhouders) van een vennootschap.

Als besluiten in de algemene vergadering niet tot stand kunnen komen omdat aandeelhouders met een even groot aandelenbelang (50/50-verdeling bijvoorbeeld) geen overeenstemming bereiken, is een regeling in een aandeelhoudersovereenkomst om een impasse te doorbreken onmisbaar.

Een regeling bij impasse in de besluitvorming, kan inhouden dat een aangewezen onafhankelijke deskundige wordt gevraagd om een bindend advies uit te brengen. Ook kan een dergelijke regeling inhouden dat één van de aandeelhouders verplicht wordt zijn of haar aandelen aan te bieden aan de andere aandeelhouders. Er zijn verschillende opties mogelijk om in de doorbraak van een impasse te voorzien. Het is raadzaam om een deadlock regeling in de aandeelhoudersovereenkomst op te nemen die een impasse in de besluitvorming snel kan oplossen, om de continuïteit van de vennootschap te waarborgen.

Specialismen: