escrow

Home > Woordenlijst > escrow

Wat is escrow?

In de praktijk duidt “escrow” bij een (koop)overeenkomst tussen twee zakelijke partijen op het tijdelijk aan een derde in bewaring geven van een geldbedrag (dat bijvoorbeeld op een derdenrekening wordt gestort) totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Specialismen: