elektronische handtekening

Home > Woordenlijst > elektronische handtekening

Wat is een elektronische handtekening?

In Nederland worden de rechtsgevolgen van elektronische handtekeningen geregeld in artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat de standaard elektronische handtekening en de geavanceerde elektronische handtekening alleen juridisch gelijk worden gesteld met de handgeschreven handtekening als aan de voorwaarde van betrouwbaarheid wordt voldaan. Iets meer concreet moet de gebruikte methode voor ondertekening voldoende betrouwbaar zijn, gelet op het doel waarvoor de handtekening wordt gebruikt en op overige omstandigheden van het geval. Concreter dan dit wordt het helaas niet. Hoe deze open norm in de praktijk moet worden ingevuld, moet blijken uit uitspraken van rechters. Hierna komen een aantal uitspraken aan bod.

Voor uitgebreide informatie over de elektronische handtekening, klik hier.

Specialismen: