directie

Home > Woordenlijst > directie

Wat is een directie?

Wanneer het gaat om een leidinggevende van een onderneming, dan spreekt de wet van een “bestuurder”. In de praktijk wordt echter vaak gesproken van een “directeur” en van de “directie”. Met deze benaming wordt de betreffende functionaris(sen) intern en extern meer gewicht toegekend. Een directeur is echter niet altijd een “bestuurder” zoals dit in de wet wordt gedefinieerd.

Een “bestuurder” volgens de wet is een persoon die volgens de statuten van de vennootschap is benoemd (de “statutair bestuurder”).

Specialismen: