derdenbeding

Home > Woordenlijst > derdenbeding

Wat is een derdenbeding?

Een derdenbeding is een beding of bepaling in een overeenkomst die door een contractspartij in het contract is opgenomen waaraan een derde (niet-contractspartij), die dit beding aanvaardt (waarna de derde wel contractspartij wordt), rechten kan ontlenen jegens de andere contractspartij. De derde kan bijvoorbeeld een bepaalde prestatie van een van de contractspartijen vorderen op basis van het derdenbeding.

Specialismen: