conversie

Home > Woordenlijst > conversie

Wat is conversie?

Tenzij het onredelijk zou zijn voor andere belanghebbenden, kan een nietige rechtshandeling door betrokken partijen worden omgezet in een geldige rechtshandeling wanneer de strekking van de nietige rechtshandeling erg lijkt op de strekking van een geldige rechtshandeling.

Een rechtshandeling is in ieder geval nietig als het qua inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Een rechtshandeling kan ook nietig zijn als het niet in de wettelijk voorgeschreven vorm is verricht.

Specialismen: