contracts­overname

Home > Woordenlijst > contractsovername

Wat is een contractsovername?

Er is sprake van contractsovername als een derde partij een rechtsverhouding van een contractspartij ten opzichte van de andere contractspartij (de wederpartij) overneemt. De contractsovername geschiedt schriftelijk (“bij akte”) tussen de derde partij en de overdragende contractspartij en kan alleen plaatsvinden als de wederpartij ermee heeft ingestemd.

Specialismen: