consumenten­koop

Home > Woordenlijst > consumentenkoop

Wat is consumentenkoop?

De koop die betrekking heeft op roerende zaken en die gesloten wordt tussen een zakelijke of professionele verkoper en een niet-zakelijke koper (een particulier of natuurlijke persoon: consument). De verkoper handelt daarbij in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de koper handelt niet in uitoefening van een beroep of een bedrijf.

Specialismen: