blokkeringsregeling

Home > Woordenlijst > blokkeringsregeling

Wat is een blokkeringsregeling?

Dit is een regeling in de statuten van een bv die ziet op de beperking van de overdrachtsmogelijkheden van aandelen om de toetreding van derden in een bv te voorkomen. Een aandeelhouder heeft volgens een blokkeringsregeling voor het verkopen van zijn aandelen goedkeuring nodig van zijn mede-aandeelhouders (goedkeuringsregeling) of moet de aandelen eerst aan de overige aandeelhouders aanbieden (aanbiedingsregeling).

Vóór invoering van de flex-bv moesten de statuten van een bv een blokkeringsregeling bevatten. Sinds de invoering van de flex-bv is het niet meer verplicht om de overdraagbaarheid van aandelen in een bv te beperken door middel van een goedkeuringsregeling of aanbiedingsregeling.

Specialismen: