bewaarplicht

Home > Woordenlijst > bewaarplicht

Wat is bewaarplicht?

Ondernemingen moeten hun financiële administratie (digitaal en op papier) minimaal 7 jaar bewaren.

Specialismen: