bemiddelings­overeenkomst

Home > Woordenlijst > bemiddelingsovereenkomst

Wat is een bemiddelingsovereenkomst?

Een bemiddelingsovereenkomst is bijvoorbeeld een overeenkomst die gesloten wordt met een makelaar. De bemiddelingsovereenkomst wordt tussen een opdrachtnemer (de makelaar bijvoorbeeld) en een opdrachtgever gesloten waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt om tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde.

Specialismen: