belet en ontsten­tenis

Home > Woordenlijst > belet en ontstentenis

Wat is een belet en ontstentenis?

Belet en ontstentenis zijn termen die voorkomen in statuten en aanverwante regelingen van een onderneming. Bepalingen daaromtrent regelen de vervanging van bestuurders van de onderneming als bestuurders tijdelijk of blijvend afwezig zijn.

Als deze afwezigheid een tijdelijk karakter heeft slaat het op “belet”; het is voor een bestuurder tijdelijk niet mogelijk om zijn of haar functie uit te oefenen (denk aan ziekte). De bestuurder blijft in functie en blijft deel uitmaken van het bestuur. De tegenhanger hiervan is “ontstentenis”, in welk geval de bestuurder defungeert en niet langer in functie is (denk aan ontslag of overlijden).

Specialismen: