bedenktijd

Home > Woordenlijst > bedenktijd

Wat is bedenktijd?

De bedenktijd van drie dagen begint te lopen op de eerstvolgende dag nadat een consument-koper en een verkoper de koopovereenkomst ten aanzien van een onroerende zaak hebben ondertekend en deze ook door de consument-koper is ontvangen. Binnen voornoemde drie dagen kan de consument-koper de koop zonder opgaaf van redenen en zonder betaling van een vergoeding (m.u.v. bepaalde kosten van de notaris of makelaar) van de koop af.

Specialismen: