appèl

Home > Woordenlijst > appèl

Wat is appèl?

Appèl is een ander woord voor hoger beroep; een nieuwe uitspraak vragen van een hogere rechter (zoals het gerechtshof of het hof) als u het oneens bent met een uitspraak van een rechter. Als u na de uitspraak van het hof weer in beroep wenst te gaan, gaat u in beroep bij de Hoge Raad, wat “cassatie” heet.

Specialismen: