afhankelijk recht

Home > Woordenlijst > afhankelijk recht

Wat is een afhankelijk recht?

Dit is een term uit het goederenrecht. Een afhankelijk recht is een recht dat verbonden is aan een ander recht (het hoofdrecht) en zonder dat recht niet kunnen bestaan. Denkt u aan het pandrecht, hypotheekrecht en erfdienstbaarheid. Als het hoofdrecht teniet gaat, gaat het afhankelijk recht ook teniet. Als bijvoorbeeld een hypotheekschuld door de kredietnemer wordt afgelost, vervalt van rechtswege het hypotheekrecht van de bank op de gehypothekeerde woning. Het afhankelijk recht kan niet zonder het hoofdrecht worden overgedragen. De bank kan bijvoorbeeld haar hypotheekrecht niet overdragen zonder dat de achterliggende hypothecaire geldlening is overgedragen.

Specialismen: