afgeleide schade

Home > Woordenlijst > afgeleide schade

Wat is afgeleide schade?

Als een derde schade toebrengt (aan het vermogen) van een vennootschap, kan dit leiden tot waardevermindering van aandelen. Het vermogen van de aandeelhouder kan hierdoor dalen. Deze indirecte schade van de aandeelhouder wordt “afgeleide schade” genoemd. In beginsel kan de aandeelhouder deze afgeleide schade niet zelfstandig op de derde verhalen; slechts in uitzonderingsgevallen (schending van een specifiek zorgvuldigheidsnorm jegens de aandeelhouder) zal dat mogelijk zijn. Het recht om schadevergoeding te vorderen is namelijk voorbehouden aan de vennootschap die schade lijdt.

Specialismen: