aanhangig maken

Home > Woordenlijst > aandhangig maken

Wat is aanhangig maken?

Het starten van een gerechtelijke procedure bij de rechter door middel van een processtuk (een dagvaarding of een verzoekschrift). De zaak is aanhangig vanaf het moment dat de dagvaarding van de eisende partij door de deurwaarder aan de gedaagde is betekend of op het moment dat een verzoekschrift is ingediend bij de rechter.

Specialismen: