aandeelhouders­vergadering

Home > Woordenlijst > aandeelhoudersvergadering

Wat is een aandeelhoudersvergadering?

De aandeelhoudersvergadering is de bijeenkomst of algemene vergadering van aandeelhouders in een vennootschap die minimaal eenmaal per jaar plaatsvindt. Tijdens de aandeelhoudersvergadering legt (het bestuur van) de vennootschap verantwoording af aan de aandeelhouders. Gedurende de jaarlijkse “gewone” algemene vergadering besluit de algemene vergadering over de vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap. Naast deze "gewone" algemene vergadering kan ook een tussentijdse bijzondere algemene vergadering plaatsvinden. In de wet en de statuten van de vennootschap is de wijze van oproeping en stemming van de algemene vergadering geregeld.

Specialismen: