Weens Koopverdrag

Home > Woordenlijst > Weens Koopverdrag

Wat is het Weens Koopverdrag?

In het kort is het Weens Koopverdrag van toepassing als sprake is van een internationale koopovereenkomst met betrekking tot roerende zaken tussen twee professionele partijen (dus niet consumenten) die beide gevestigd zijn in twee verschillende landen welke zijn aangesloten bij het verdrag. Bijna alle EU-landen zijn aangesloten bij het verdrag. Het Weens Koopverdrag is ook van toepassing als de contractspartijen (hoewel niet gevestigd in een bij het verdrag aangesloten land) het recht van toepassing hebben verklaard van een land dat partij is bij het verdrag.

Het verdrag bevat onder andere regels over de totstandkoming van een koopovereenkomst, betaling, levering, verplichtingen van koper en verkoper en de gevolgen van gebrekkige geleverde zaken.

Het Weens Koopverdrag zet het Nederlands kooprecht opzij. Wel kunnen contractspartijen de toepassing van het Weens Koopverdrag geheel of gedeeltelijk uitsluiten. Dit doen ze door uitdrukkelijke bewoordingen daarover op te nemen in de relevante koopovereenkomst.

Specialismen: