IE-recht

Home > Woordenlijst > IE-recht

Wat is het IE-recht?

IE-recht staat voor Intellectueel Eigendomsrecht. Dit is een vermogensrecht op een niet-materieel object. Het is namelijk het recht op een intellectueel voortbrengsel of schepping. Het beoogt de maker van het voortbrengsel (zoals een ontwerp of een werk) te beschermen tegen het onrechtmatig (zonder toestemming) gebruiken, kopiëren of exploiteren van het voortbrengsel.

IE-rechten zijn onder te verdelen in persoonsgebonden creatieve prestaties (het auteursrecht) en in industrieel eigendom op commerciële diensten en producten (het merkenrecht, het octrooirecht , het kwekersrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het handelsnaamrecht).

Net als andere vermogensrechter kunnen IE-rechten overgedragen worden aan een ander, verpand worden, beslagen worden, etc.

Specialismen: