handelsnaam­recht

Home > Woordenlijst > handelsnaamrecht

Wat is een handelsnaamrecht?

Door het actief, stelselmatig en duurzaam gebruiken van een handelsnaam in een bepaald afzetgebied ontstaat het handelsnaamrecht. Inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister is derhalve niet vereist om handelsnaambescherming te genieten.

Het handelsnaamrecht wordt met name geregeld in de Handelsnaamwet. In de Handelsnaamwet staan regels over het gebruik van handelsnamen.

Specialismen: