Grondwet

Home > Woordenlijst > Grondwet

Wat is de Grondwet?

De Grondwet somt de belangrijkste bepalingen van het Nederlandse staatsrecht op; het bevat de juridische structuur van de Nederlandse rechtsorde. Het is daarmee de hoogste wettelijke regeling van Nederland. In hoofdstuk 1 van de Grondwet gaat het over de grondrechten.

De overige hoofdstukken van de Grondwet gaan over de organisatie van de Nederlandse staat met haar organen en bijbehorende bevoegdheden en de wijze waarop “Trias politica” (wetgeving, bestuur en rechtspraak) in ons land moet plaatsvinden:

Hoofdstuk 2. Regering
Hoofdstuk 3. Staten-Generaal
Hoofdstuk 4. Raad van State - Algemene Rekenkamer - Nationale ombudsman en vaste colleges van advies
Hoofdstuk 5. Wetgeving en bestuur
Hoofdstuk 6. Rechtspraak
Hoofdstuk 7. Provincies - gemeenten - Caribische openbare lichamen - waterschappen en andere openbare lichamen)
Hoofdstuk 8. Herziening van de Grondwet

Specialismen: