zustermaatschappij

Home > Woordenlijst > zustermaatschappij

Wat is een zustermaatschappij?

Een “zuster” is een term die niet in de wet wordt gebezigd. Wanneer een holding meerdere dochters heeft, zijn de dochtermaatschappijen onderling zusters.

Specialismen: