zuster

Home > Woordenlijst > zuster

Wat is een zuster?

Een “zuster” is een term die niet in de wet wordt gebezigd. Wanneer een holding meerdere dochters heeft, zijn de dochtermaatschappijen onderling zusters.

Specialismen: