zorgplicht

Home > Woordenlijst > zorgplicht

Wat is een zorgplicht?

“Zorgplicht” slaat op de plicht tot het dragen van zorg voor iets of iemand. Bedrijven (met name financiële dienstverleners zoals banken) hebben bepaalde zorgplichten naar hun klanten, zoals het waarschuwen van de klant voor grote risico’s. Als het gaat om de overeenkomst van opdracht dan tref je in de wet de zorgplicht aan van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient zich te gedragen als goed opdrachtnemer; hij of zij moet handelen als redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar.

Specialismen: