waarheidsplicht

Home > Woordenlijst > waarheidsplicht

Wat is de waarheidsplicht?

De waarheidsplicht houdt in dat procespartijen de waarheid moeten spreken; bewust liegen tijdens een gerechtelijke procedure is niet toegestaan.

De waarheidsplicht is opgenomen in artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

“Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.”

Specialismen: