verweerschrift

Home > Woordenlijst > verweerschrift

Wat is een verweerschrift?

Een advocaat kan bij de rechtbank een verzoekschrift indienen waartegen de advocaat van de verwerende partij een verweerschrift kan opstellen en indienen, met daarin de reactie van de verweerder op het verzoekschrift. In het verweerschrift mag ook een tegenverzoek worden opgenomen door de verwerende partij.

Specialismen: