stille vennoot

Home > Woordenlijst > stille vennoot

Wat is een stille vennoot?

Een vennoot in een commanditaire vennootschap (CV) die geen beheersbevoegdheid heeft, niet hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden en verbintenissen van de CV maar enkel geldschieter is. Een andere benaming voor “commanditaire vennoot” is “stille vennoot”.

Specialismen: