retentie

Home > Woordenlijst > retentie

Wat is retentie?

Het retentierecht is een soort opschortingsrecht. Het is de wettelijke bevoegdheid die de schuldeiser (de retentor) toekomt om een zaak onder zich te houden totdat de schuldenaar aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan (bijvoorbeeld een gerepareerd goed wordt pas teruggegeven na betaling). Ook tegen derden die een recht op de betreffende zaak hebben verkregen, kan dit retentierecht worden ingeroepen.

De retentor heeft zowel buiten als binnen faillissement een sterke positie.

Specialismen: