rechtsverwerking

Home > Woordenlijst > rechtsverwerking

Wat is rechtsverwerking?

Rechtsverwerking is een uitvloeisel van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Als het recht van een persoon (hier: schuldeiser) is verwerkt, kan die persoon er geen beroep meer op doen, ondanks dat het recht niet is verjaard.

Rechtsverwerking volgt uit de rechtspraak. Het speelt bijvoorbeeld als de schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met het geldend maken van een recht van de schuldeiser op de schuldenaar onverenigbaar is; het is dan niet redelijk en billijk dat de schuldeiser zijn recht kan inroepen. Dit speelt als de schuldeiser het gerechtvaardigde vertrouwen bij de schuldenaar heeft gewekt dat de schuldeiser zijn vorderingsrecht niet meer te gelden zou maken en ook als de schuldenaar onredelijk wordt benadeeld op het moment dat de schuldeiser nog een beroep doet op zijn recht.

In de meeste gevallen zal een gedraging van de schuldeiser de aanleiding zijn voor een geslaagd beroep van de schuldenaar op rechtsverwerking. Alleen stilzitten en niets doen (enkele tijdsverloop), zal over het algemeen gezien niet voldoende zijn om een beroep op rechtsverwerking toegewezen te krijgen.

Specialismen: