rechtsgevolg

Home > Woordenlijst > rechtsgevolg

Wat is rechtsgevolg?

Het rechtsgevolg is het gevolg dat door geldende rechtsregels aan bepaalde handelingen, feiten of gebeurtenissen wordt verbonden. Als iemand bijvoorbeeld de AOW-leeftijd bereikt leidt dit bijvoorbeeld tot het rechtsgevolg dat hij of zij recht heeft op een AOW-uitkering. Een ander voorbeeld is de koopovereenkomst; als iemand iets koopt, leidt dit tot het rechtsgevolg dat hij of zij de koopprijs moet betalen.

Specialismen: