raamovereenkomst

Home > Woordenlijst > raamovereenkomst

Wat is een raamovereenkomst?

In een raamcontract is praktisch als bijvoorbeeld gedurende een langere contractsperiode grote hoeveelheden diensten of producten worden gekocht of verkocht. De contractuele voorwaarden waaronder toekomstige opdrachten (die uit de raamovereenkomst voortvloeien) zullen plaatsvinden, worden in de raamovereenkomst opgenomen.

Specialismen: