precontrac­tuele fase

Home > Woordenlijst > precontractuele fase

Wat is de precontractuele fase?

De precontractuele fase is de onderhandelingsfase die voorafgaat aan het sluiten van een overeenkomst. In die fase is er nog geen contract gesloten en desalniettemin kan het soms zo zijn dat het afbreken van de onderhandelingen in die precontractuele fase niet zonder meer toegestaan is. Op grond van de redelijkheid en billijkheid kan het zo zijn dat de partij die de onderhandelingen stopt, gehouden is om de wederpartij schadevergoeding te betalen of om zelfs door te onderhandelen.

Schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan uit de kosten die in de onderhandelingsfase zijn gemaakt, als die kosten deel uit zouden gaan maken van de contractprijs. Schadevergoeding kan bijvoorbeeld ook bestaan uit gederfde winst of schade geleden door misbruik van informatie die in het kader van de onderhandelingen is verschaft.

Specialismen: