power of attorney

Home > Woordenlijst > power of attorney

Wat is een power of attorney?

Een power of attorney is de Engelstalige benaming voor een volmacht.

Volmacht is de bevoegdheid die uitdrukkelijk of stilzwijgend door de volmachtgever aan een ander (de gevolmachtigde) wordt verleend om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. De volmacht kan beperkt zijn. Een beperking kan bijvoorbeeld zijn: het aangaan van rechtshandelingen tot een bepaald bedrag of het aangaan van bepaalde contracten.

Specialismen: