poa

Home > Woordenlijst > poa

Wat is een poa?

Poa is in de juridische rechtspraktijk de afkorting van “power of attorney”. Een power of attorney is de Engelstalige benaming voor een volmacht.

Volmacht is de bevoegdheid die uitdrukkelijk of stilzwijgend door de volmachtgever aan een ander (de gevolmachtigde) wordt verleend om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. De volmacht kan beperkt zijn. Een beperking kan bijvoorbeeld zijn: het aangaan van rechtshandelingen tot een bepaald bedrag of het aangaan van bepaalde contracten.

Specialismen: