petitum (dagvaarding)

Home > Woordenlijst > petitum (dagvaarding)

Wat is een petitum (dagvaarding)?

Het petitum van een dagvaarding is het eindgedeelte van een dagvaarding waarin de eis of vordering van de eisende partij is geformuleerd. Het petitum moet precies worden geformuleerd, omdat de rechter alleen de daarin genoemde vorderingen toe- of afwijst. Een rechter mag niet buiten het petitum treden en iets toewijzen dat niet geëist is.

Specialismen: