patent

Home > Woordenlijst > patent

Wat is een patent?

"Patent" is de Engelstalige term voor “octrooi” uit het Nederlands recht.

Een octrooi is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een eindproduct, een werkwijze (een technisch proces) of een stof (zoals een geneesmiddel) na registratie van de uitvinding bij een octrooi verlenende instantie. Het octrooi beschermt de uitvinding ; anderen mogen de uitvinding dan niet maken, gebruiken, doorverkopen, etcetera.

Het octrooirecht heeft tot doel innovatie te bevorderen door de uitvinder een monopolie te geven op de uitvinding. Met het monopolie heeft de uitvinder de tijd om kosten verbonden aan de totstandkoming van de uitvinding terug te verdienen.

Specialismen: