parate executie

Home > Woordenlijst > parate executie

Wat is parate executie?

Als de schuldenaar in gebreke blijft om zijn verplichtingen na te komen en sprake is van verzuim, hebben een hypotheekhouder en een pandhouder het recht om tot executoriale verkoop van het verhypothekeerd of verpande goed over te gaan om zich daarna op de opbrengst te verhalen. Dit heet het recht van parate executie. Om dit recht uit te oefenen hoeft een hypotheekhouder of pandhouder geen executoriaal beslag te leggen of een executoriale titel te bemachtigen.

Specialismen: