ontslag van instantie

Home > Woordenlijst > ontslag van instantie

Wat is ontslag van instantie?

Bij ontslag van instantie wordt een gerechtelijke procedure tussentijds afgebroken en niet uitgeprocedeerd tot en met een inhoudelijk vonnis doordat de rechter de gedaagde partij ontslaat van instantie. De gedaagde partij kan ontslag van instantie vragen als bijvoorbeeld de eisende partij nalaat om het griffierecht tijdig te betalen.

Specialismen: