onroerend goed

Home > Woordenlijst > onroerend goed

Wat is een onroerend goed?

Onder het begrip “onroerend” valt volgens de wet: de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen en de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd (rechtstreeks of door vereniging met andere gebouwen of werken).

Specialismen: