onderlinge waarborg­maatschappij

Home > Woordenlijst > onderlinge waarborgmaatschappij

Wat is een onderlinge waarborgmaatschappij?

Artikel 2:53 lid 2 BW luidt:

“De onderlinge waarborgmaatschappij is een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten, een en ander in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent.”

Specialismen: