non-conformiteit

Home > Woordenlijst > non-conformiteit

Wat is non-conformiteit?

De termen conformiteit, conformiteitsbeginsel en conformiteitseis slaan op de regel dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beatwoorden. De zaak moet de eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Als dit niet geval is, is sprake van non-conformiteit. De aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan zijn omstandigheden die meegewogen worden bij de beoordeling of sprake is van conformiteit of non-conformiteit. Een koper mag in ieder geval verwachten dat een zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik van de betreffende zaak nodig zijn en logisch zijn.

Specialismen: