non-concurren­tiebeding

Home > Woordenlijst > non-concurrentiebeding

Wat is een non-concurrentiebeding?

Schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer in een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na uitdiensttreding op zekere wijze werkzaam te zijn, bijvoorbeeld om binnen 1 jaar na uitdiensttreding bij een concurrent hetzelfde werk te doen.

Specialismen: