nominale waarde

Home > Woordenlijst > nominale waarde

Wat is nominale waarde?

De nominale waarde van een aandeel is de waarde waarvoor een aandeel is uitgegeven aan een aandeelhouder. Het is de prijs van het aandeel zoals aangegeven in de statuten van de vennootschap. Het geplaatste kapitaal van een vennootschap is de som van het nominale bedrag van de aandelen die bij oprichting van de vennootschap door de aandeelhouders zijn genomen.

Specialismen: